Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Čítaj viac

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument nebude evidovaný, bude uzavretý výlučne v elektronickej forme, nepovažuje sa za písomne uzatvorenú zmluvu, bude napísaný v slovenskom jazyku, na etický kódex neodkazuje. V prípade hocijakých otázok v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu, s procesom objednávania a dodávky, sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch.

Účinnosť týchto VZP sa vzťahuje na právne vzťahy, ktoré vzniknú na domovskej stránke ( www.navalla.sk ) a poddoménach Prevádzkovateľa služby. Tieto VZP sú nepretržite k dispozícii na nasledovnej domovskej stránke:
www.navalla.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky a je možné ich stiahnuť z nasledujúceho odkazu: tac-navalla-sk.pdf

 

Údaje Prevádzkovateľa služby

Názov prevádzkovateľa: Lambda Systeme s. r. o.

Sídlo prevádzkovateľa: 1106 , Budapest , Maďarsko, Akna pouličné 2-4.

Adresa firmy: 1117, Budapest , Maďarsko, Hengermalom út 47/A

Kontakty prevádzkovateľa služby, ktoré slúžia na komunikáciu s Používateľmi, pravidelne používané e-mailové adresy:

Informácie, služby zákazníkom: info@navalla.sk

Číslo obchodného registra: 01-09-166294

Daňové identifikačné číslo: SK4120147691

IČ DPH: HU10755426

Názov registračného úradu: Súd župy Pešť, ako Obchodný súd

Telefónne číslo: +3612390311

Jazyk zmluvy: slovenský

 

Pracovná doba služieb zákazníkom

Náš systém eviduje objednávky aj mimo pracovnej doby, ale telefonicky len v tomto čase sme k dispozícii. Na otázky, položené e-mailom tiež máme možnosť odpovedať len v pracovnej dobe.

Deň Pracovná doba
Pondelok - Piatok 08:00-16:00
Sobota - Nedeľa zatvorené

 

Hosting Provider firmy Navalla:
GTS Hungary Távközlési Kft.
2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15.
IČO: 10893018-2-44
E-mail: info@gts.hu
Telefón: +36 1 814 4000

 

Základné ustanovenia

V otázkach, ktoré nie sú upravované týmito Predpismi, ako i ohľadne výkladu týchto Predpisov sú smerodajné maďarské právne predpisy a právne predpisy Európskej Únie, osobitným zreteľom na príslušné ustanovenia zákona číslo IV, z roku 1959, o Občianskom zákonníku („Oz.”). Záväzné ustanovenia príslušných právnych predpisov sú pre zmluvné strany rozhodujúce aj bez osobitných ustanovení.

Tieto Predpisy sú účinné od 20. apríla 2013 a ostanú účinné až do odvolania. Prevádzkovateľ služby je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Predpisy. Prevádzkovateľ služby uverejní zmeny na svojej domovskej stránke, 11 (jedenásť) dní pred tým, ako tie nadobudnú účinnosť. Používatelia používaním domovských stránok súhlasia s tým, že všetky pravidlá, ktoré súvisia s používaním týchto domovských stránok sú pre nich automaticky platné.

Ak Používateľ vstúpi na domovskú stránku internetového obchodu, ktorý prevádzkuje Prevádzkovateľ služby, alebo jeho obsah akýmkoľvek spôsobom číta – aj vtedy, ak nie je registrovaným Používateľom internetového obchodu, tým obsah Predpisov uznáva na seba záväzné. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s týmito podmienkami, nie je oprávnený prezerať obsah internetového obchodu.

Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje všetky práva ohľadne domovskej stránky internetového obchodu, všetkých jej častí a na nej publikovaných obsahov, ako i šírenia obsahu domovskej stránky. Stiahnutie, uloženie v elektronickej forme, spracovanie a zužitkovanie obsahov alebo častí internetového obchodu, bez písomného povolenia Prevádzkovateľa služby je zakázané.

 

Okruh predávaných výrobkov, služieb

Zobrazené produkty je možné objednať výlučne len online. Telefonické objednávky neprijímame. Ceny výrobkov sú zobrazené v eurách, obsahujú zákonom predpísanú DPH, ale nie v každom prípade obsahujú poštovné alebo dopravné. Osobitné náklady za balenie neúčtujeme!

V internetovom obchode Prevádzkovateľ služby podrobne uvedie názov výrobku, popis výrobku a uverejní fotografiu výrobku. Fotky, zobrazené na údajovom hárku produktov sa môžu líšiť od skutočnosti, v určitých prípadoch slúžia len na ilustráciu.

Ak sa zavedie akciová cena, Prevádzkovateľ služby plne informuje Používateľov o trvaní tejto akcie.

 

Postup objednávky

Používateľ po registrácii sa prihlási do internetového obchodu.

Používateľ vloží do svojho nákupného košíka vybrané produkty.

Používateľ nastaví počet kusov výrobkov, ktoré si chce kúpiť.

Pokiaľ Používateľ si chce vložiť ďalšie výrobky do svojho nákupného košíka, zvolí tlačidlo „Pokračovať v nákupe”. Ak nechce kúpiť ďalší tovar, skontroluje si počet kusov vybraných produktov. Kliknutím na tlačidlo „Odstrániť zoznam ” si môže vymazať obsah svojho nákupného košíka. Po definitívnom stanovení množstva, obsah nákupného košíka sa automaticky aktualizuje. Ak sa tak nestane, Používateľ má kliknúť na ikonu aktualizácie.

Používateľ si vyberie spôsob dodania a vyplatenia tovaru, ktoré sú nasledovné:

 

Platobné podmienky

Naša firma si vyhradzuje právo na to, aby v závislosti od veľkosti objednávky požadovala zálohu od objednávateľa. O jej výške informujeme Vás pred potvrdením objednávky.

Ak pri zaslaní objednávky ste si vybrali možnosť dodania tovaru domov, môžete si vybrať z nasledovných spôsobov platby:

  • dobierkou, platíte pri preberaní tovaru kuriérovi
  • platba kreditnou kartou
 

Spôsoby prevzatia objednaného tovaru

Objednávky doručujeme zásielkovými službami GLS pracovné dni medzi 8-16 hodine. Deň pred doručením, Vám pošleme e-mail. V prípade neúspešného doručenia, o ďalšom postupe sa dohodnete telefonicky.
Dodacia lehota
Dodacia lehota je 7 dní. Pokiaľ sa predpokladá, že dodacia lehota bude dlhšia, ako 7 dní, po obdržaní objednávky Vás informujeme o tom telefonicky alebo e-mailom. Ak Vám neskorší termín dodania nevyhovuje, Vašu objednávku môžeme zmeniť alebo zrušiť.

Dopravné

Brutto poplatok za odvoz: 7 €
Pokiaľ objednávku vieme doručiť len vo viacerých častiach, naša firma prevezme na seba prebytočné dopravné náklady.

Ak v našom internetovom obchode u výrobkoch alebo cenách sa vyskytne chyba alebo porucha, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade, po zistení chyby, respektíve po jej korekcii ihneď informujeme zákazníka o nových údajoch. Zákazník následne môže ešte raz potvrdiť objednávku, alebo hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy.

Celková cena k úhrade na základe súhrnu objednávky a potvrdzujúceho listu, zahŕňa v sebe všetky náklady. Faktúru a informácie o práve odstúpenia od zmluvy obsahuje balík, v ktorom je tovar dodaný. Používateľ je povinný pri preberaní zásielky, pred kuriérom preskúmať balík, a ak zistí prípadné poškodenie balíka alebo tovaru, je povinný žiadať spísanie zápisnice a v prípade poškodenia balík nie je povinný prevziať. Dodatočné reklamácie, bez zápisnice Prevádzkovateľ služby neuznáva! Doručovanie balíkov sa uskutoční v pracovných dňoch, v období medzi 8:00 a 16:00 hodinou.

Po zadaní údajov môže Používateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo ”Pokladňa”. Predtým si môže ešte raz skontrolovať svoju objednávku, respektíve poslať so svojou objednávkou aj poznámky.

Oprava chýb pri zadávaní údajov: Používateľ pred ukončením objednávacieho procesu v každom prípade vie spraviť krok dozadu do predošlej fázy, kde vie opraviť zadané údaje.

Používateľ po odoslaní objednávky obdrží e-mailom potvrdenie o obdržaní objednávky. Pokiaľ toto potvrdenie, v závislosti od povahy služby v primeranej lehote, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Používateľ neobdrží, Používateľa ďalej nezaväzuje ani záväzná ponuka ani zmluvné záväzky. Objednávku a jej potvrdenie vtedy je možné považovať za doručenú Prevádzkovateľovi služby, respektíve Používateľovi, keď objednávka, respektíve potvrdenie sa stane prístupným pre neho. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za nedoručenie potvrdenia v prípade, ak Používateľ preto neobdrží včas potvrdenie, lebo pri registrácii zadal neplatnú e-mailovú adresu, alebo kvôli preplneniu svojho e-mailového konta nevie prijímať nové správy.

 

Spracovanie objednávok a ich plnenie

Objednávky sú vybavované počas pracovnej doby. Na odoslanie objednávok je možnosť aj mimo pracovnej doby, ktorá je určená na spracovanie objednávok. Pokiaľ objednávku obdržíme po skončení pracovného času, bude spracovaná v nasledujúci pracovný deň. Servis zákazníkom prevádzkovateľa služby, v každom prípade potvrdí elektronickou cestou, kedy vie plniť objednávku.

Ak Prevádzkovateľ služby svoje zmluvné záväzky nesplní preto, lebo v zmluve špecifikovaný výrobok nemá k dispozícii, je povinný o tom bezodkladne informovať Používateľa. Používateľom zaplatenú sumu musí bezodkladne vrátiť, ale najneskôr do tridsiatych dní. Plnenie tohto záväzku neoslobodzuje Prevádzkovateľa služby od ostatných následkov porušenia zmluvy.

Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za prípadné – bez predchádzajúceho avizovania vyskytnuté – zmeny v technických popisoch a manuáloch, ktoré nastali kvôli dodávateľovi tovaru alebo dôvodom, ktoré nevie ovplyvniť. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo z časti alebo úplne odmietnuť potvrdené objednávky. Čiastočné plnenie objednávky sa môže uskutočniť výlučne len po dohode s Používateľom!

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

V zmysle nariadenia vlády o zmluvách uzatvorených medzi neprítomnými partnermi, číslo 17/1999. (II.5.), a nariadení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, Používateľ do 14 dní po doručení objednaného produktu, bez udania dôvodu môže odstúpiť od zmluvy a môže poslať naspäť objednaný produkt. V prípade zanedbania povinnosti poskytnutia tejto informácie, Používateľ má právo na odstúpenie od zmluvy po dobu 1 roka.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, okrem nákladov vrátenia výrobku, Používateľa iné náklady nezaťažujú. Prevádzkovateľ služby však môže požadovať náhradu za škody spôsobené neúčelovým použitím tovaru.

Používateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak ide o výrobok, ktorý sa viaže osobe Používateľovi, bol vyrobený na základe pokynov Používateľa alebo na jeho vyslovenú žiadosť.

Prevádzkovateľ služby po vrátení výrobku, v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní vráti vyplatenú protihodnotu výrobku Používateľovi.

Používateľ po oznámení Prevádzkovateľovi služby, že odstúpi od zmluvy, je povinný bez zbytočných oneskorení, ale najneskôr do 14 dní zaslať tovar späť Prevádzkovateľovi služby alebo odovzdať tovar na adrese Prevádzkovateľa služby.

Používateľ vtedy dodrží túto lehotu, ak pred uplynutím 14 dňového termínu vráti tovar Prevádzkovateľovi služby.

Výlučne vtedy je možné brať na zodpovednosť Používateľa kvôli zníženiu hodnoty tovaru, ak zníženie hodnoty nastalo kvôli takému zaobchádzaniu s tovarom, ktoré nezodpovedalo povahe, vlastnostiam a fungovaniu tovaru.

Prevádzkovateľ služby dovtedy môže zadržať vrátenie protihodnoty tovaru(ov), kým svoj tovar nedostal späť, alebo kým Používateľ nepredložil dôkazy ohľadne toho, že ich poslal späť: z týchto dvoch termínov sa prihliadne na skorší termín.

Ak si Používateľ želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, môže to oznámiť písomne, na niektorých kontaktoch Prevádzkovateľa služby (hoci aj pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. V prípade písomného oznámenia poštou, sa prihliadne na dátum odoslania, v prípade telefonického oznámenia  sa prihliadne na čas telefonického hovoru. V prípade písomného oznámenia poštou Prevádzkovateľ služby uzná len oznámenia, ktoré boli odoslané doporučene. Používateľ môže objednaný tovar vrátiť Prevádzkovateľovi služby poštovou cestou alebo pomocou kuriérskej služby.

Používateľ prioritne má dávať pozor na účelové používanie výrobku, lebo náhrada škôd, ktoré vyplývajú z neúčelového používania, zaťažujú Používateľa! Po vrátení výrobku, Prevádzkovateľ služby do 14 dní prevedie späť kúpnu cenu spolu s dopravným, na bankový účet Používateľa.

Nariadenie vlády o zmluvách uzatvorených medzi neprítomnými partnermi, číslo 17/1999. (II.5.).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, v platnom znení je k dispozícii tu.
Používateľ môže vyhľadať Prevádzkovateľa služby aj s inými sťažnosťami, na kontaktoch, ktoré sú k dispozícii v týchto Predpisoch.

 

Záruka

Prevádzkovateľ služby poskytne záruku na všetky produkty, na dobu 12 mesiacov od odovzdania tovaru, okrem prípadov, ak výrobca stanovil dlhšiu záručnú dobu. V takomto prípade platí dlhšia záručná doba. Faktúra slúži aj ako záručný list, záručný list zvlášť sa nevydáva.
Na uplatnenie záručného práva Objednávateľ je oprávnený od dátumu plnenia po celú dobu dvojročnej premlčacej lehoty. Ak Objednávateľ nevie uplatniť svoj nárok z ospravedlniteľného dôvodu, hlavne ak kvôli povahe chyby alebo charakteru veci vo vyššie uvedenej lehote nebolo možné zistiť, termínom uplatnenia záručného práva sú tri roky, ktoré začnú plynúť odo dňa plnenia.

Chyby, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby a vzťahuje sa na nich záruka, Prevádzkovateľ služby musí bezplatne opraviť, vymeniť alebo opäť zabezpečiť. Pokiaľ Objednávateľ zistí takéto chyby, je povinný bezodkladne písomne upovedomiť Prevádzkovateľa služby o svojich nárokoch uplatnenia záruky, respektíve garancie.

Na uplatnenie záruky Objednávateľ je povinný predložiť faktúru, ktorú obdržal od Prevádzkovateľa služby. V prípade nároku na záručné plnenie Objednávateľ v prvom rade môže požadovať opravu, respektíve výmenu, až potom je oprávnený na zníženie ceny, respektíve na odstúpenie od zmluvy. V prípade oznámenia reklamácie do 2 mesiacov od zistenia chyby je možné považovať reklamáciu za nahlásenú v záručnej dobe. Za škody, vzniknuté z oneskoreného nahlásenia zodpovedá Objednávateľ. V prípade výrobkov, ktoré boli objednané za akciových podmienok Objednávateľ je oprávnený požadovať výmenu výrobku s prihliadnutím na pôvodné podmienky (znížená akciová cena).

Záruka nezahŕňa tie škody, ktoré vznikli bežným opotrebovaním výrobku, ďalej tie škody, ktoré vznikli z nesprávneho alebo z nedbanlivého používania po prechode rizika, respektíve z iného, neúčelového používania výrobkov, alebo pôsobili tým poranenie.

 

Rôzne ustanovenia

Prevádzkovateľ služby je oprávnený k plneniu svojich záväzkov využiť služby tretej strany. Prevádzkovateľ služby je plne zodpovedný za protiprávne konanie tretej strany, tak, ako keby on sám konal protiprávne.

Ak hociktorá časť týchto Predpisov sa stane neplatnou, protizákonnou alebo neuplatniteľnou, to nebude mať vplyv na platnosť, zákonnosť a uplatniteľnosť zvyšných častí.

Pokiaľ Prevádzkovateľ služby na základe Predpisov svoje práva nevykonáva, takéto počínanie nie je možné považovať o zrieknutie sa daného práva. Zrieknutie sa hocijakého práva je platné iba v prípade výslovného písomného vyhlásenia o zrieknutí sa práv. To, že Prevádzkovateľ služby raz sa nedrží striktne k nejakej podstatnej podmienke alebo ustanovenia Predpisov, neznamená, že sa vzdáva toho, aby v budúcnosti trval na prísnom dodržaní danej podmienky alebo ustanovenia.

Prevádzkovateľ služby a Používateľ svoje sporné otázky sa snažia urovnať zmierlivou cestou.

 

Vybavovanie sťažností

Cieľom nášho internetového obchodného domu je, aby sme všetky objednávky vybavili vo výbornej kvalite, na celkovú spokojnosť Objednávateľa. Pokiaľ Používateľ predsa má nejakú sťažnosť v súvislosti so zmluvou alebo jej plnením, svoju sťažnosť môže oznámiť na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo poštou.

Prevádzkovateľ služby ústnu sťažnosť okamžite vyšetrí a podľa potreby napraví. Ak zákazník nesúhlasí s vybavovaním sťažnosti, Prevádzkovateľ služby o sťažnosti a o stanovisku zákazníka bezodkladne spíše zápisnicu, a jednu kópiu z nej odovzdá zákazníkovi. Ak okamžité vyšetrenie sťažnosti nie je možné, Prevádzkovateľ služby o sťažnosti spíše zápisnicu, a jednu kópiu zápisnice odovzdá zákazníkovi.

Na písomnú sťažnosť náš internetový obchodný dom písomne odpovedá do 30 dní. Odmietnutie sťažnosti odôvodní. Kópiu odpovede archivuje po dobu 3 rokov, a na výzvu kontrolných orgánov ju predloží.

 

Budapest, 21.01.2019

 

Na začiatok stránky